Framside

Lom Tamreinlag vart starta i 1926 og har vore i drift alle år etter det. Laget er største kjøtprodusenten i bygda, omlag 50.000 kg kvalitetskjøt vert kvart år produsert i fjellheimen vår. Vinterflokken er på 2.400 dyr og det er eit mektig syn om du råkar på dei under driving.
 Laget sysselset 4-5 årsverk og har i dag 4 fast tilsette.
 Her vil du finne informasjon om drifta, historia og ymse anna om rein og reindrift.

Lom Tamreinlag starta i 1926

Lom Tamreinlag starta i 1926

I 1900 kom det ein kongeleg resolusjon der det vart forbode å drive med tamrein i Lom. Same forbodet vart vedteke for alle grannebygdene i Nord-Gudbrandsdalen. Slike vedtak kom like etter jaktlova frå 1899, og skulle verna villreinområda, ikkje så mykje for å hindre bygdefolket i å skipa tamreinlag, men for å hindre at reinsamane fløtte inn i dei tradisjonelle villreinområda med reinsflokkane sine.

Tamreindrift i Sør-Noreg

Generell informasjon om tamreinlaga. Lom Tamreinlag var starta i 1926. Det har gått opp og ned med drifta, men målet har alltid vore det same: å utnytte fjellbeitet til produksjon av reinkjøtt. Utanom dei samiske reinbeitedistrikta er det i dag att berre 4 aktive tamreinlag.

rein illus

Bileta her er teke Jan Stokstad. Han har i meir enn 30 år vore reinsgjetar og er oppteken av formidle dei stemningane ein finn i fjellskog og fjell året rundt. Jan har også gjort eit stort arbeid med å GPS kartlegge dei minna ein finn i fjellet frå gamal tid.