2020 – vinter til haust
På tur til Kyrkjeglupen
Vinterslakt 2019
Hausten 2019
Ein uvanleg vinter
CWD-status og litt til.
VEST-JOTUNHEIMEN – NOREGS «VILLASTE» VILLREINOMRÅDE?
Olav G. Øiberg
Haustslakting 2018
Vinterslakt 2017
Status CWD – skrantesjuke