Status CWD – skrantesjuke

CWD

Uframt to nye funn av smitta dyr har det heldvis ikkje vorte funne fleire sjuke dyr i haust.
Iflg Veterinærinstituttet har det til nå vore teke prøver av 1.743 tamrein og 1.676 villrein.

Du kan her fylgje status for kor mange dyr som er testa og evt. funn av fleire sjuke dyr.

 

 

 

Legg igjen en kommentar