Vinterslakt 2017

 Vinterslakt 2017

Det har vore eit godt nytt år for tamreinlaget. I Sålell var det utteke 433 dyr til slakt. Samla for året vart det slakta 1.570 og vinterflokken i år er på 2.355 – om lag det same som førre året.

Slaktvekter på  kalv og 1,5 års bukk siste 16 åra:

Vektene er sjølvsagt varierande frå år til år grunna beite, rasulykker som påvirkar slakteuttak, men hovudtrenden er at det er svakt aukande vekter for både kalv og vaksne.

 

Tal henta frå Ressursregnskapet for åra 2002 til 2015.

 

I siste dagsljoset – flokken på tur til Sålell. Foto Jan Stokstad

 

 

Legg igjen en kommentar