Slakting hausten 2017

Slakting hausten 2017. Det vart inntak på Grønhø sundag 10. september. Etter ei veke med austavind og skodde vart det endeleg ein glytt slik at gjetarane fekk flokken på trå,  ialt 3.393 dyr. Av desse vart 1.134 slakta. Vi er med det i god rute til å få eit nytt godt år for laget. Vi…

Les mer

Gjetarar i Jotunheimen

Gjetarar i Jotunheimen Rein kjærleik – Ola og Jørn har draumejobb i høgfjellet med tusenvis av reinsdyr. Flokken veit dei kvar dei skal finne, damene er det litt verre med. Om du ikkje har fått med deg programma så finn du dei i nettspelaren til NRK  Sjåartala har vore særs gode. Iflg NRK var det 430.000, 400.000…

Les mer

Vinterslakting 2016

Christian Vole

Foto: Christian Vole – gjekk inn flokken 25. november 2012. Sålell 2016 Vinteren har til fulle kome i fjellet og det går mot vinterslakting. Planlagt inntak utsett til sundag 4. desember i Sålell. Og inntakt vart det sjølv om ver og vind vart litt utfordrande.  Resultatet vart 2.338 dyr til vinterflokk og 514 til slakt.…

Les mer

Gjetarar i Jotunheimen – NRK1, hausten 2016

    Gjetarar i Jotunheimen – NRK1, hausten 2016 Programskaparar: Rebecca Nedregotten Strand og Dag Indrebø Eitt av dei vakraste og villaste fjellområda i Noreg, er arbeidsplassen til gjetarane i Lom Tamreinlag. Midt i Jotunheimen, passar dei på tusenvis av reinsdyr. I eit spektakulært og lunefullt landskap. Rovdyr, rasfare og eit vêr som skiftar fort…

Les mer

Haustslakting 2016

Overgjetar Geir Egil Slettom med ‘gronbukkar’ i Veodalen hausten 2015. Foto: Jan Stokstad. Det går mot haust og tida er komen for hausting av sommarens tilvekst i flokken. Planen er inntak på Grønhø laurdag 10. september med påfølgjande slakting 12-13. september. Vi vonar å kunne få slakta 1100-1200 dyr. Vågå Tamrein A/S slaktar 15-16. september…

Les mer

Vi søker reinsgjetar

Sjå annonse her: Lom Tamreinlag ANS søker gjeter.docx Førjulsvinteren 2015 Skrevet av Hans søn, 17/01/2016 – 19:24 Etter ein veldig fin haust for rein og folk, så vart det heller trått på førjulsvinteren. Minimalt med føre, mykje vind og dårleg sikt gjorde til at det ikkje vart inntak til vinterslakting i Sålell før 15. desember.…

Les mer

Haustslakting 2015

Skrevet av Hans tir, 08/09/2015 – 19:52 5-8 september vart haustslaktinga avvikla på Grønhø. Om veret skulle kunna vore bestilt så hadde det nok vorte omtrent som det vart; litt austavind og ikkje altfor varmt. Førre året var det mykje sopp som gjorde at det var stor spreding av dyra og veldig høg verdi på…

Les mer

Etterjulsvinteren 2015

Etterjulsvinteren har vore gild for flokken. Etter ei vekes tid i Leirdalen vart flokken slept  på Sognefjellet 20. januar og vart verande der til fyrste veka i mars.  Beitet på Sognefjellet var uvanleg godt sjølv om veret har vore litt uroleg. Det er mange år mellom kvar gong flokken vert ståande der i 6 veker.…

Les mer

Vinterslakting 2014

Sundag 7. desember var det nok eit vellykka inntak i Sålell. Laget har brukt denne tråa til vinterslakt kvart år sidan slutten på 1980-talet. Veret var bra, men føret var dårleg sjølv om det hadde kome litegrann snø. Andre gonger har det vore meir enn nok snø og dårlegare ver, men vi har i alle…

Les mer

Vinter 2013/2014

Skrevet av Hans ons, 12/02/2014 – 21:52 Det har vore ein uroleg vinter for flokken sålang. Mykje vind og ver har ført til skiftande beite og ein del uro. Sålangt har det vorte funne vel 20 kadaver og vi får tru at det ikkje vert fleir. Nå midt i februar tek gjetarane flokken vidare mot Lomseggen.…

Les mer