Djup konsentrasjon!
Haustslakt 2014
Borte bra, men heime best.
Rasulykker
Vellykka slakting i Sålell
Haustslakting 2013
Nytt gullprodukt
Kalving
Effektiv varmepumpe
Vinterbeite