Djup konsentrasjon!

Her Øystein Vaagaasarøygard, Jørn Slettom og Jon Kjetil Svestad i harde tak hausten 2011. Foto: Jan Stokstad.

Les mer

Haustslakt 2014

I Lom gjekk slaktinga godt uframt at vi vart litt plaga av regnver og søle.  Ialt 3.150 av ca 3.400 dyr var på trå og det nok eitt av dei beste berrmarksinntaka vi har hatt, om ikkje det beste. Det er nå 28 år sidan Tsjernobyl-ulykka (26.april 1986) og framleis vert vi plaga med radioaktiv…

Les mer

Borte bra, men heime best.

Borte bra, men heime best – navigasjonsutstyret er i orden! Etter ein vanskeleg vinter med omsyn til ver og ras, så kan vi nå fortelja om ei gladhistorie: 3. april var gjetarene på flyttefot med flokken til vårbeite og kalvingsområda i Veo- og Smådalen. Vegen går om Leiråsen, Leirvassbu, Visdalen og opp ved Skautflya. Frå…

Les mer

Rasulykker

År om anna vert flokken råka av rasulykker. Det er dessverre ikkje til å unngå. Når ein ser kva terreng flokken brukar på etterjulsvinteren så er det ikkje til å undrast anna enn at flokken vert utsett for slik risiko. Ferdavegen går som oftast gjennom VIsdalen, Leirdalen, Breiseterdalen, Dumdalen og vidare åt austre Lomseggområdet. Alle…

Les mer

Vellykka slakting i Sålell

Med omlag 570 dyr til slakt frå Sålell attåt 1160 frå haustslaktinga, så vart det eit slaktuttak for 2013 på i alt 1730 dyr – 51.700kg mot 1595  – 52.000 kg året før. Utrekna vinterflokk på omlag 2450 dyr, ei auke på 30 dyr samanlikna med 2012. Foto: Jan Stokstad.

Les mer

Haustslakting 2013

Det vart gjennomført ei vellykka slakting på Grønhø 10. og 11. september. Trass varmen vart det eit bra inntak, totalt ca 2.900 og ialt 1.167 dyr vart slakta. Dette skulle gje omlag 36.000 kg kjøtt. Det er stor effektivitet på dette anlegget. Når alt går som det skal så vert det slakta 80-90 dyr i…

Les mer

Nytt gullprodukt

Høgfjellsrein frå Jotunheimen og Valdres er Nortura og Gilde si store satsing på eit fantastisk produkt frå Jotunheimen. Introfilm her! Sjå heile artikkelen frå Fjuken.

Les mer

Kalving

Det aller meste av kalvinga går føre seg rundt andre veka i mai, ialt 1650-1700 stk, og det meste går føre seg i Smådalen og Veodalen. Ein reinskalv er 5-7 kg ved fødsel og fram til september har dei ei tilvekst på omlag 400 gram/dag slik at dei i er omlag 50-55 kg levandevekt på haustslakten.…

Les mer

Effektiv varmepumpe

‘Reinens snute kan omgjøre iskald luft til behagelig kroppstemperatur løpet av et drøyt sekund. Nå har biologer og ingeniører gått sammen for å lære om neste generasjons varmepumpe.‘ Les meir om dette her  

Les mer

Vinterbeite

Flokken er nå på tur mot Sognefjellet. Nå i førjulsdagane beiter flokken i Ljoslia. Etter mildveret i måndaskiftet november/desember vart det dessverre hardt og tildels mykje is. Foto over frå mars 2011. Foto: Jan Stokstad

Les mer