Vellykka slakting i Sålell

Med omlag 570 dyr til slakt frå Sålell attåt 1160 frå haustslaktinga, så vart det eit slaktuttak for 2013 på i alt 1730 dyr – 51.700kg mot 1595  – 52.000 kg året før. Utrekna vinterflokk på omlag 2450 dyr, ei auke på 30 dyr samanlikna med 2012.
Foto: Jan Stokstad.

Legg igjen en kommentar