Ein uvanleg vinter

Grønhø – vinterslakt

Førjulsvinteren var prega av barmark og vind, og for fyrste gong sidan 1988 vart vinterslaktinga flytt frå Sålell til Grønhø med inntak og slakting 12-13 desember.
Men Grønhø er ei god erstatning når scooterføret vart som det vart.  
Det vart slakta i alt 433 slik at totale slaktetalet for 2018 vart 1573. Vinterflokken for vart for 2018/2019 på 2432 dyr.

Beite

Etter jul vart flokken delt og eine halvparten har beitt 4 veker på Gjendetunga/ Gråvåfjellet. Dette er eit beiteområde som ikkje vore brukt til vinterbeite på manns minne.
Andre halvparten har brukt dei bare fjelldalane på si visse vandring frå Veodalen til Sognefjellet. Flokkane vart sett ihop att fyrste veka i mars.

Blåtime på Grønhø desember 2018
Blåtime på Grønhø desember 2018 – Foto. Jan Stokstad