Gratulasjon til Vågå Tamreinlag

Vågå Tamreinlag har bygd ny trå og slakteanlegg ved Fuglsetra. Vi gratulerer og ynskje lykke til med fyrste inntaket sundag 2. desember.

Relaterte innlegg

2020 – vinter til haust
På tur til Kyrkjeglupen
Vinterslakt 2019
Hausten 2019