CWD-status og litt til.

CWD – skrantesjuke Prøvene som vart tekne på slaktinga er nå ferdig analysert og heldigvis vart det ikkje funne spor av CWD! Ialt vart det teke prøve av 190 frå Lom og 321 frå Fram Tamreinlag. Veterinæinstituttet legg ut dagleg oppdatering av skrantesjukestatistikk her. Det er sjølvsagt knytt stor spenning til korleis denne sjukdommen utviklar…

Les mer

Slakting Grønhø september 2012

Grønhø 2012 Det vart i haust ei svært vellykka slakting på Grønhø. Sundag 9/9 letta skodda såpass at Asbjørn i helikopteret kunne styre flokken på omlag 3.400 dyr, inn i beitehagen og med det kunne siling og slakting starte som planlagt måndag. I dagane før hadde det vore ugunstig ver med tildels mykje vestavind –…

Les mer