2020 – vinter til haust

Etterjulsvinteren Etterjulsvinteren 2020 gjekk rimeleg greitt for seg, men vi vart minte på utfordringa vi har med bukkeflokkane frå villreinområdet Reinheimen-Breheimen. Dei siste åra har vi sett at dei fyrste flokkane har kome over på vårt vinterbeite tidlig i mars, og i år vart det litt samanblanding. Gjetarane klarte å skilje ut att dei fleste,…

Les mer