Vinterslakt 2012

Sålell Sundag 26/11 vart det inntak i Sålell for 30. året på rad! Veret var veldig bra og alt har gått som planlagt. vel 2.400 dyr var slept til vinterbeite. Ialt 421 dyr slakta frå Sålell. Av dette 179 kalv, 38 simler og 204 bukkar.  Med Grønhøslaktinga har det samla vorte slakta 1605 dyr i Lom…

Les mer