2020 – vinter til haust

Etterjulsvinteren Etterjulsvinteren 2020 gjekk rimeleg greitt for seg, men vi vart minte på utfordringa vi har med bukkeflokkane frå villreinområdet Reinheimen-Breheimen. Dei siste åra har vi sett at dei fyrste flokkane har kome over på vårt vinterbeite tidlig i mars, og i år vart det litt samanblanding. Gjetarane klarte å skilje ut att dei fleste,…

Les mer

Ein uvanleg vinter

Grønhø – vinterslakt Førjulsvinteren var prega av barmark og vind, og for fyrste gong sidan 1988 vart vinterslaktinga flytt frå Sålell til Grønhø med inntak og slakting 12-13 desember. Men Grønhø er ei god erstatning når scooterføret vart som det vart.  Det vart slakta i alt 433 slik at totale slaktetalet for 2018 vart 1573.…

Les mer

CWD-status og litt til.

CWD – skrantesjuke Prøvene som vart tekne på slaktinga er nå ferdig analysert og heldigvis vart det ikkje funne spor av CWD! Ialt vart det teke prøve av 190 frå Lom og 321 frå Fram Tamreinlag. Veterinæinstituttet legg ut dagleg oppdatering av skrantesjukestatistikk her. Det er sjølvsagt knytt stor spenning til korleis denne sjukdommen utviklar…

Les mer

Slakting hausten 2017

Slakting hausten 2017. Det vart inntak på Grønhø sundag 10. september. Etter ei veke med austavind og skodde vart det endeleg ein glytt slik at gjetarane fekk flokken på trå,  ialt 3.393 dyr. Av desse vart 1.134 slakta. Vi er med det i god rute til å få eit nytt godt år for laget. Vi…

Les mer