CWD-status og litt til.

CWD – skrantesjuke Prøvene som vart tekne på slaktinga er nå ferdig analysert og heldigvis vart det ikkje funne spor av CWD! Ialt vart det teke prøve av 190 frå Lom og 321 frå Fram Tamreinlag. Veterinæinstituttet legg ut dagleg oppdatering av skrantesjukestatistikk her. Det er sjølvsagt knytt stor spenning til korleis denne sjukdommen utviklar…

Les mer

Slakting hausten 2017

Slakting hausten 2017. Det vart inntak på Grønhø sundag 10. september. Etter ei veke med austavind og skodde vart det endeleg ein glytt slik at gjetarane fekk flokken på trå,  ialt 3.393 dyr. Av desse vart 1.134 slakta. Vi er med det i god rute til å få eit nytt godt år for laget. Vi…

Les mer