Olav G. Øiberg

Frå Røros åt Lom   Frå Olav G. Øiberg har vi fått ei reiseskildring frå 1926, Såga om Skjåk-reinen og Tråjæting av rein 1929-30.Reiseskildiringa frå Røros har eg gjort avskrift av, dei to andre skriva er lagt ved som pdf. Såga om Skjåk-rein Trågjeting 1929-30 Lomsreinen «I 1923 kom det tamrein ått Lomsfjellom, Det var…

Les mer

Borte bra, men heime best.

Borte bra, men heime best – navigasjonsutstyret er i orden! Etter ein vanskeleg vinter med omsyn til ver og ras, så kan vi nå fortelja om ei gladhistorie: 3. april var gjetarene på flyttefot med flokken til vårbeite og kalvingsområda i Veo- og Smådalen. Vegen går om Leiråsen, Leirvassbu, Visdalen og opp ved Skautflya. Frå…

Les mer