2020 – vinter til haust

Etterjulsvinteren Etterjulsvinteren 2020 gjekk rimeleg greitt for seg, men vi vart minte på utfordringa vi har med bukkeflokkane frå villreinområdet Reinheimen-Breheimen. Dei siste åra har vi sett at dei fyrste flokkane har kome over på vårt vinterbeite tidlig i mars, og i år vart det litt samanblanding. Gjetarane klarte å skilje ut att dei fleste,…

Les mer

Vinterslakt 2019

På tur til Kyrkjeglupen

Sålell desember Etter ein gjestevisitt med vinterslakt på Grønhø førre hausten, var det klart for inntakt att i Sålell. Det har vore ein trå haust med omsyn til veret, med lite sjog, mykje vind og dårleg sikt. Etterkvart som vinterern seig på, vart det dessverre enda meir utriveleg å vera tilfjells grunna stor skredfare. Alt…

Les mer

Ein uvanleg vinter

Grønhø – vinterslakt Førjulsvinteren var prega av barmark og vind, og for fyrste gong sidan 1988 vart vinterslaktinga flytt frå Sålell til Grønhø med inntak og slakting 12-13 desember. Men Grønhø er ei god erstatning når scooterføret vart som det vart.  Det vart slakta i alt 433 slik at totale slaktetalet for 2018 vart 1573.…

Les mer

Etterjulsvinteren 2015

Etterjulsvinteren har vore gild for flokken. Etter ei vekes tid i Leirdalen vart flokken slept  på Sognefjellet 20. januar og vart verande der til fyrste veka i mars.  Beitet på Sognefjellet var uvanleg godt sjølv om veret har vore litt uroleg. Det er mange år mellom kvar gong flokken vert ståande der i 6 veker.…

Les mer

Vinter 2013/2014

Skrevet av Hans ons, 12/02/2014 – 21:52 Det har vore ein uroleg vinter for flokken sålang. Mykje vind og ver har ført til skiftande beite og ein del uro. Sålangt har det vorte funne vel 20 kadaver og vi får tru at det ikkje vert fleir. Nå midt i februar tek gjetarane flokken vidare mot Lomseggen.…

Les mer