Vinterslakt 2019

På tur til Kyrkjeglupen

Sålell desember Etter ein gjestevisitt med vinterslakt på Grønhø førre hausten, var det klart for inntakt att i Sålell. Det har vore ein trå haust med omsyn til veret, med lite sjog, mykje vind og dårleg sikt. Etterkvart som vinterern seig på, vart det dessverre enda meir utriveleg å vera tilfjells grunna stor skredfare. Alt…

Les mer

Vinterslakt 2017

 Vinterslakt 2017 Det har vore eit godt nytt år for tamreinlaget. I Sålell var det utteke 433 dyr til slakt. Samla for året vart det slakta 1.570 og vinterflokken i år er på 2.355 – om lag det same som førre året. Slaktvekter på  kalv og 1,5 års bukk siste 16 åra: Vektene er sjølvsagt…

Les mer

Vinterslakting 2016

Christian Vole

Foto: Christian Vole – gjekk inn flokken 25. november 2012. Sålell 2016 Vinteren har til fulle kome i fjellet og det går mot vinterslakting. Planlagt inntak utsett til sundag 4. desember i Sålell. Og inntakt vart det sjølv om ver og vind vart litt utfordrande.  Resultatet vart 2.338 dyr til vinterflokk og 514 til slakt.…

Les mer

Vinterslakting 2014

Sundag 7. desember var det nok eit vellykka inntak i Sålell. Laget har brukt denne tråa til vinterslakt kvart år sidan slutten på 1980-talet. Veret var bra, men føret var dårleg sjølv om det hadde kome litegrann snø. Andre gonger har det vore meir enn nok snø og dårlegare ver, men vi har i alle…

Les mer

Vinterslakt 2012

Sålell Sundag 26/11 vart det inntak i Sålell for 30. året på rad! Veret var veldig bra og alt har gått som planlagt. vel 2.400 dyr var slept til vinterbeite. Ialt 421 dyr slakta frå Sålell. Av dette 179 kalv, 38 simler og 204 bukkar.  Med Grønhøslaktinga har det samla vorte slakta 1605 dyr i Lom…

Les mer