Vi søker reinsgjetar

Sjå annonse her: Lom Tamreinlag ANS søker gjeter.docx Førjulsvinteren 2015 Skrevet av Hans søn, 17/01/2016 – 19:24 Etter ein veldig fin haust for rein og folk, så vart det heller trått på førjulsvinteren. Minimalt med føre, mykje vind og dårleg sikt gjorde til at det ikkje vart inntak til vinterslakting i Sålell før 15. desember.…

Les mer

Haustslakting 2015

Skrevet av Hans tir, 08/09/2015 – 19:52 5-8 september vart haustslaktinga avvikla på Grønhø. Om veret skulle kunna vore bestilt så hadde det nok vorte omtrent som det vart; litt austavind og ikkje altfor varmt. Førre året var det mykje sopp som gjorde at det var stor spreding av dyra og veldig høg verdi på…

Les mer

Etterjulsvinteren 2015

Etterjulsvinteren har vore gild for flokken. Etter ei vekes tid i Leirdalen vart flokken slept  på Sognefjellet 20. januar og vart verande der til fyrste veka i mars.  Beitet på Sognefjellet var uvanleg godt sjølv om veret har vore litt uroleg. Det er mange år mellom kvar gong flokken vert ståande der i 6 veker.…

Les mer

Vinterslakting 2014

Sundag 7. desember var det nok eit vellykka inntak i Sålell. Laget har brukt denne tråa til vinterslakt kvart år sidan slutten på 1980-talet. Veret var bra, men føret var dårleg sjølv om det hadde kome litegrann snø. Andre gonger har det vore meir enn nok snø og dårlegare ver, men vi har i alle…

Les mer

Vinter 2013/2014

Skrevet av Hans ons, 12/02/2014 – 21:52 Det har vore ein uroleg vinter for flokken sålang. Mykje vind og ver har ført til skiftande beite og ein del uro. Sålangt har det vorte funne vel 20 kadaver og vi får tru at det ikkje vert fleir. Nå midt i februar tek gjetarane flokken vidare mot Lomseggen.…

Les mer

Djup konsentrasjon!

Her Øystein Vaagaasarøygard, Jørn Slettom og Jon Kjetil Svestad i harde tak hausten 2011. Foto: Jan Stokstad.

Les mer

Haustslakt 2014

I Lom gjekk slaktinga godt uframt at vi vart litt plaga av regnver og søle.  Ialt 3.150 av ca 3.400 dyr var på trå og det nok eitt av dei beste berrmarksinntaka vi har hatt, om ikkje det beste. Det er nå 28 år sidan Tsjernobyl-ulykka (26.april 1986) og framleis vert vi plaga med radioaktiv…

Les mer

Borte bra, men heime best.

Borte bra, men heime best – navigasjonsutstyret er i orden! Etter ein vanskeleg vinter med omsyn til ver og ras, så kan vi nå fortelja om ei gladhistorie: 3. april var gjetarene på flyttefot med flokken til vårbeite og kalvingsområda i Veo- og Smådalen. Vegen går om Leiråsen, Leirvassbu, Visdalen og opp ved Skautflya. Frå…

Les mer

Rasulykker

År om anna vert flokken råka av rasulykker. Det er dessverre ikkje til å unngå. Når ein ser kva terreng flokken brukar på etterjulsvinteren så er det ikkje til å undrast anna enn at flokken vert utsett for slik risiko. Ferdavegen går som oftast gjennom VIsdalen, Leirdalen, Breiseterdalen, Dumdalen og vidare åt austre Lomseggområdet. Alle…

Les mer

Vellykka slakting i Sålell

Med omlag 570 dyr til slakt frå Sålell attåt 1160 frå haustslaktinga, så vart det eit slaktuttak for 2013 på i alt 1730 dyr – 51.700kg mot 1595  – 52.000 kg året før. Utrekna vinterflokk på omlag 2450 dyr, ei auke på 30 dyr samanlikna med 2012. Foto: Jan Stokstad.

Les mer